Konkurs - "Nie daj się koronie - pomyśl o dyplomie!"
Konkurs - "Nie daj się koronie - pomyśl o dyplomie!"
Konkurs - "Nie daj się koronie - pomyśl o dyplomie!"
Konkurs - "Nie daj się koronie - pomyśl o dyplomie!"
previous arrow
next arrow
 

Aktualności

Komunikaty

Zarząd WRSS WGIG

Natalia Chojnacka

Przewodnicząca WRSS Geografii i Geologii UJ

Przewodnicząca Komisji Informacji i Promocji

Kierunek studiów: Geologia

Przemysław Makosz

Wiceprzewodniczący WRSS Geografii i Geologii UJ

Przewodniczący Komisji Kultury

Kierunek studiów: Geografia

Filip
Bolicki

Wiceprzewodniczący WRSS Geografii i Geologii UJ

Przewodniczący Komisji Współpracy i Rozwoju

Kierunek studiów: Geografia

Anna
Rudnik

Członkini mandatowa WRSS geografii i Geologii UJ

Delegat Uczelnianej Komisji Ekonomicznej
i Komisji Stypendialnej UJ

Kierunek studiów: Geografia

Dominika Paruch

Członkini mandatowa WRSS Geografii i Geologii UJ

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Dydaktycznej

Kierunek studiów: Geografia

Angelika
Łabas

Członkini niemandatowa WRSS Geografii i Geologii UJEwa
Kalisz

Członkini niemandatowa WRSS Geografii i Geologii UJ


Julia Dyrek

Członkini niemandatowa WRSS Geografii i Geologii UJ

Członkini Komisji Informacji i Promocji

Patrycja
Gołek

Członkini niemandatowa WRSS Geografii i Geologii UJJoanna
Marcinik

Członkini niemandatowa WRSS Geografii i Geologii UJ


Aleksandra
Góra

Członkini niemandatowa WRSS Geografii i Geologii UJ


Nikodem Chodakowski

Członek niemandatowy WRSS Geografii i Geologii UJ

Członek Komisji Kultury

Jakub
Dziadoń

Członek niemandatowy WRSS Geografii i Geologii UJ

Pełni rolę fotografa eventowego dla WRSS WGiG

Komisje

Komisja
Dydaktyczna

Zadaniem komisji jest ochrona praw i interesów studenta na wydziale. W sferze jej zainteresowania znajdują się sprawy związane z szeroko pojętą dydaktyką i jakością kształcenia.

Komisja czuwa nad przestrzeganiem regulaminów i programów studiów, dokonuje ich bieżącej oceny oraz formułuje wnioski na przyszłość. Wybrani członkowie uczestniczą z prawem głosu w pracach Wydziałowej Komisji Dydaktycznej i Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia.

Komisja
Informacji i Promocji

Komisja Informacji i Promocji odpowiada za systematyczną wymianie informacji, nie tylko w ramach struktur Samorządu, ale także z władzami i pojedynczymi studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W swoich założeniach Komisja ta zajmuje się również dbaniem o wizerunek Wydziałowej Rady Samorządu Studentów we wszelkiego rodzaju kanałach informacyjnych.

Komisja
Rozwoju i Współpracy

Komisja ta odpowiada za współpracę międzywydziałową jak również wewnątrz wydziałową. 

W swoich założeniach dba o jak najlepszą organizację Wydziałowej rady Samorządu Studentów oraz pełni formę doradczą przy organizacji wydarzeń.

Komisja
Kultury

Zadaniem komisji jest aktywizacja i integracja studentów w ramach szeroko pojętej kultury. 

Do zadań komisji należy organizacja wydarzeń integracyjnych, spotkań tematycznych dla studentów. W swoich założeniach odpowiada także za organizację tych wydarzeń.

Aktywność studencka

adres

ADRES
ul. Gronostajowa 7, pok. 1.16
30-387, Kraków